Hoa Hồng Carding Mill nở 1 bông duy nhất mê đắm lòng người

18:31 |
Hồng Carding Mill là loại hồng leo giống ngoại bạn sẽ khó kiếm ở Việt Nam mình vì ít người trồng được loại này. Tất nhiên nếu kiên trì bạn vẫn sẽ tìm được người trồng và nếu được bạn có thể xin họ 1 cành về giâm để thoải mãn đam mê thích hồng của mình. http://www.hoahongdep.top

Read more…